Domů » Služby » Energetické projekty » Dotace

Dotace

Energetické úspory generují současně úspory finanční. Ekonomickou úsporu projektu lze významně navýšit využitím některého z dotačních titulů zaměřených na oblast energetiky. A jaké aktuálně fungují a co všechno si pro jejich získání musíte připravit? Svět dotací se rychle mění a přibývají nové projekty v rámci České republiky i Evropské unie. Zvolit nejlepší možnou variantu a připravit takový projekt, který bude mít šanci na úspěšné získání dotačního příspěvku, je tak otázkou pro zkušené firmy, které se v dané oblasti pohybují.

Příprava a podání dotační žádosti

Všechno začíná u vyhledání správného dotačního titulu, který bude odpovídat potřebám vašeho aktuálního projektu. Následuje příprava a podání dotační žádosti, což se neobejde bez nutných administrativních úkonů. Pro většinu případů bývá potřeba energetický posudek a samozřejmostí je správně zhotovený projekt, kde bude jasné, na co se dotační prostředky využijí a jaká je výše způsobilých výdajů.

Vyhotovení projektové dokumentace a řízení realizace dotace

K získání dotace je potřeba doložit projektovou dokumentaci. I s tím vám firma PROPLYN CB s.r.o. pomůže. Připravíme dokumentaci od počáteční studie až po samotný realizační projekt. Veškeré dokumenty jsou zpracovávány zkušenými odborníky, kteří přesně vědí, na co je potřeba dávat pozor, díky své dlouhé praxi v oboru. Projektová dokumentace je digitální i se všemi příslušenými grafickými výstupy pro lepší znázornění plánovaných záměrů.


Správná administrace žádosti a celého projektu po celou dobu udržitelnosti je základním předpokladem maximálního využití dotační podpory. Specializovaná firma PROPLYN CB s.r.o. vám zhotoví povinné průběžné monitorovací zprávy včetně závěrečného energetického posudku na závěr období udržitelnosti.