Domů » Služby » Plynárenské projekty » Inženýrská činnost

Inženýrská činnost

Pro řádné provádění projektů a jejich úspěšné uvádění do praxe je důležitá také inženýrská činnost. Rádi se postaráme o pomoc při vydání územního rozhodnutí, územního souhlasu nebo stavebního povolení. Díky plné moci získané od investora si poradíme také s projednáváním stavby s jednotlivými institucemi. Pomůžeme Vám vyřídit administrativu spojenou se získáním patřičných povolení k plynofikaci vašeho stavebního pozemku a projednáme podmínky napojení k distribuční síti se správcem plynovodní sítě.

Inženýrská činnost prováděná společností PROPLYN CB s.r.o. pomáhá vyřešit administrativu nezbytnou pro hladký chod celého projektu v rámci příslušného dotačního titulu. Objednejte si tak služby profesionálů, kteří nenechají nic náhodě a pomohou s hladkým průběhem celé akce, ať již se jedná o plynofikaci nebo o energeticky úsporná opatření. Za dobu fungování společnost řešila více než tisíc smluv o služebnosti (věcné břemeno k pozemku dotčenému uložením plynovodu).