Domů » Služby » Plynárenské projekty » Plynovodní přípojky

Plynovodní přípojky

Plynovodní přípojka je část plynovodního potrubí, která připojuje objekt na veřejný plynovod. Končí vždy hlavním uzávěrem plynu umístěným na dostupné hranici soukromého a veřejného pozemku – buďto v obvodové zdi budovy, nebo v samostatném pilíři. Ke zřízení nové plynovodní přípojky je zapotřebí získat územní souhlas příslušného stavebního úřadu.

Naše společnost, PROPLYN CB s.r.o., nabízí zpracování projektové dokumentace plynovodních přípojek pro rodinné domy i pro průmyslové objekty. Jsme schopni zajistit poskytnutí podkladů a vyjádření místních správců sítí (kanalizace, vodovod, optické kabely atd.) a stanovisko správce dotčené plynovodní sítě. Na základě těchto materiálů zvolíme vhodnou trasu odpovídající technickým normám a vytvoříme projektovou dokumentaci pro územní souhlas / pro provedení stavby.