Domů » Služby » Plynárenské projekty » Rekonstrukce a přeložky plynovodů

Rekonstrukce a přeložky plynovodů

Většinovou pracovní náplní našich projektantů je vytváření projektové dokumentace pro stavby, jejichž investorem je přímo správce plynovodní sítě. Z velké části se jedná o rekonstrukce stávajících zastaralých ocelových středotlakých a nízkotlakých plynovodů ve městech a obcích nebo vysokotlakých plynovodů na zemědělských a lesních pozemcích mimo zastavěná území. V případě nutných změn trasy plynovodu vyvolaných souvisejícími stavebními akcemi projektujeme i přeložky plynovodů.

Kromě projektové dokumentace (pro provedení stavby) – technických výkresů a podrobné technické zprávy zajišťujeme ke všem stavbám také zaměření, kompletní inženýrskou činnost a rozpočet.