Domů » Služby » Plynárenské projekty » Vnitřní plynová instalace

Vnitřní plynová instalace

V rámci nové stavby i rekonstrukce nabízíme vypracování projektu vnitřní plynové instalace a návrh plynového kotle. Pro jakékoliv úpravy vnitřního i venkovního plynového zařízení je vyžadován projekt od autorizovaného inženýra nebo technika v oboru technologická zařízení staveb.

Správně zhotovená a pravidelně kontrolovaná instalace je otázkou nejenom správného vytápění ale i úspor energií. V první řadě jde také o bezpečnost. Nenechte tak nic náhodě a dodržujte pravidelně stanovené intervaly revizí a kontrol. Vnitřní plynová instalace si zaslouží zvláštní pozornost především při rozsáhlejších rekonstrukcích a modernizacích.

Společnost PROPLYN CB s.r.o. se postará nejenom o vnitřní plynové instalace, ale také o plynofikaci celých obcí, průmyslových areálů a podobně. Vypracujeme projektovou dokumentaci pro veřejnou plynovodní síť developerských projektů nebo investičních záměrů měst a obcí. Projektujeme také přeložky plynovodní sítě při nevhodném umístění nebo z důvodu dalších stavebních záměrů. Zpracováváme projekty pro plynovody všech tlakových úrovní, od nízkotlaku, přes středotlak a vysokotlak až po předávací stanice s velmi vysokotlakými plynovody.