Nabízíme veškeré služby spojené s úsporou energie od návrhů a výpočtů (průkaz energetické náročnosti budovy, energetický audit atd.), přes projekty a inženýrskou činnost, až po dodávku či realizaci stavby. V případě možnosti dotačního financování zajišťujeme zpracování dotační žádosti, včetně s ní spojené agendy, supervizi projektu a realizaci i nutnou dobu udržitelnosti projektu (zpravidla 5 let), monitorovací zprávy.

Zajišťujeme projekty na úspory energie pro školy, kulturní zařízení atd. (zateplení, výměna výplní, změna nebo rekonstrukce otopné soustavy, zajištění dotace, řízení projektu). Naše společnost je také specialistou na plynofikace obcí, průmyslových areálů i jednotlivých budov. Součástí naší činnosti jsou návrhy využití alternativních zdrojů energie a kogeneračních jednotek.

Firma PROPLYN CB s.r.o. si klade za cíl dlouhodobě využívat ve své činnosti nejmodernější technologií a postupů v oblasti úspor energie. Součástí nastoleného vzdělávacího trendu je i zapojení autorizovaných osob do projektu Celoživotního vzdělávání organizovaného ČKAIT. Naši pracovníci se pravidelně zúčastňují školení a seminářů týkajících se nejnovějších trendů, technologií a postupů v oblasti energetických úspor v rámci příslušných směrnic EU.