Domů » Služby » Energetické projekty » Energetické posudky

Energetické posudky

Energetický posudek je povinnou přílohou ke každé dotační žádosti týkající se energeticky úsporných opatření. Posudek musí splňovat jak všechny podmínky stanovené platnou legislativou (Zákon č. 318/2012 Sb. a vyhláška č. 141/2021 Sb.), tak i další náležitosti požadované poskytovatelem dotace.

Energetický posudek si můžete nechat zpracovat od specializované firmy, jakou je například právě PROPLYN CB s.r.o. Vyhotovení posudku může ze zákona provádět pouze osoba zapsaná na seznamu energetických specialistů u MPO ČR.

Zpracování energetických posudků v české legislativě upravuje zákon č. 318/2012 Sb. a vyhláška č. 141/2021 Sb.

Existují 4 hlavní důvody zpracování energetického posudku:

· posouzení proveditelnosti alternativních systému dodávek energie

· posouzení proveditelnosti zavedení výroby elektřiny, resp. zavedení dodávky tepla

· posouzení proveditelnosti projektů financovaných z dotačních programů

· vyhodnocení plnění parametrů projektů realizovaných v rámci dotačních programů

Energetický posudek se skládá z několika povinných částí definovaných ve vyhlášce č. 141/2021 Sb.

  1. titulní list
  2. podrobnosti energetického posudku ve vztahu k předmětu a účelu zpracování posudku
  3. doporučení energetického specialisty oprávněného zpracovat energetický posudek a podmínky proveditelnosti tohoto doporučení
  4. evidenční list energetického posudku v případech, kdy je jeho vzor uveden v příloze č. 1 k této vyhlášce