Domů » O nás

O nás

Firma PROPLYN CB s.r.o. vznikla z firmy PRO-PLYN, v.o.s., která byla založena v září 1994. Firma byla na začátku zaměřena na projektovou a inženýrskou činnost v oblasti plynárenství. Postupně jsme rozšířili svou nabídku i na ostatní způsoby zásobování energií. V poslední době především na úspory energie, tedy na alternativní zdroje energie (tepelná čerpadla, solární a fotovoltaické panely, bioplynové stanice, kogenerační jednotky, spalování biomasy atd.).

Každý návrh zdroje primární energie podřizujeme požadavku investora, možnostem v dané lokalitě, způsobu využití energie a mnoha dalším aspektům. Naším cílem není jen prvořadá ekonomická bilance investice. Návrh tvoří vyvážené řešení z hlediska ekologie, architektury, urbanismu, hospodárnosti, spolehlivosti a dalších souvisejících faktorů. Firma PROPLYN CB s.r.o. má oprávnění na zpracování energetických auditů a průkazů energetické náročnosti budovy.

Vzhledem ke vzrůstající poptávce na komplexní přípravu území, ať již pro rodinnou zástavbu nebo průmyslovou výrobu (ZTV), jsme rozšířili profesní zaměření společnosti na další inženýrské sítě (vodovod, kanalizaci, elektrické vedení atd.) a komunikace. V současné době jsme schopni investorovi poskytnout kompletní přípravu území pro rodinnou zástavbu, hospodářský park či průmyslovou zónu, včetně komunikačního skeletu a samozřejmě energetického zajištění..