Domů » Reference

Reference

Obec Stachy

Projekt: Základní škola Stachy – zateplení
Rozpočet: 13 011 000 Kč
Financování: Operační program životního prostředí
Úspora energie 749 GJ/rok.
Úspora provozních nákladů 325 000 Kč/rok.
Snížení vypouštěných emisí o 112 tun CO/rok.

Základní škola ve Stachách v rámci projektu získala nové výplně, zateplení obvodových plášťů a vodorovných konstrukcí. Kompletní rekonstrukci otopné soustavy včetně instalace plynových teplovzdušných agregátů pro vytápění tělocvičny.
Projekt: Základní škola Stachy 2
Rozpočet : 2 662 000 Kč
Financování : Operační program životního prostředí
Snížení vypouštěných emisí o 149 tun CO/rok.

Původní zastaralá kotelna na koks byla přestavěna na plynovou s ekvitermní regulací. Byly instalovány centrálně řízené termostatické hlavice. V rámci rekonstrukce uhelné kotelny na plynovou bylo vybudováno nové podzemní úložiště plynu s odpařovací jednotkou.

MĚSTO KARDAŠOVA ŘEČICE

Projekt: Mateřská škola Kardašova Řečice – zateplení
Rozpočet : 7 273 000 Kč
Financování: Operační program životního prostředí
Úspora energie 394 GJ/rok.
Úspora provozních nákladů 110 000 Kč/rok.
Snížení vypouštěných emisí o 42 tun CO/rok

Zateplení plášťů a vodorovných konstrukcí objektů mateřské školy, výměna výplní.

MĚSTO LOMNICE NAD LUŽNICÍ

Projekt: Základní škola Lomnice – opatření na úsporu energie
Rozpočet : 10 313 000 Kč
Financování: Operační program životního prostředí
Úspora energie 697 GJ/rok.
Úspora provozních nákladů 272 000 Kč/rok.
Snížení vypouštěných emisí o 38 tun CO/rok

U objektů základní školy byly zatepleny obvodové pláště budov a vodorovné konstrukce. Byly vyměněny výplně objektů.

Projekt: Město Lomnice nad Lužnicí – rekonstrukce ZŠ a přístavba tělocvičny
Rozpočet: 7 600 000 Kč
Financování: Ministerstvo financí

Rekonstrukce střech objektů ZŠ Lomnice nad Lužnicí, přesun kotelny.

Projekt: Rekonstrukce veřejného centra města Lomnice nad Lužnicí
Rozpočet: 14 058 000 Kč
Financování: ROP NUTS II Jihozápad
Rekonstrukce historického objektu Staré radnice z 18. století. Rozšíření a modernizace veřejné knihovny a informačního kulturního střediska, dispoziční změny objektu umožňující přístup osob s omezeným pohybem.

OBEC ZDÍKOV

Projekt: Realizace úspor energie u objektu Základní školy Zdíkov
Rozpočet: 19 972 000 Kč
Financování: Operační program životního prostředí
Úspora energie 1.427 GJ/rok.
Úspora provozních nákladů na vytápění 891 000 Kč/rok.